Logg inn

Miljøprofil

Iso sertifisering

KEBOMED AS er ISO sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og 14001:2015 standarden.

Iso Sertifikat

Produksjon

KEBOMED AS fører produkter fortrinnsvis med opprinnelse i Tyskland og USA. Her gjelder strenge miljøkrav i henhold til utslipp av miljøskadelige stoffer og hvilke materialer som er tillatt brukt i medisinteknisk utstyr. Leverandørene er i stor grad sertifisert innenfor ISO 14001-standarden for miljøstyring.

 

Transport og emballasje

KEBOMED AS benytter seg av anerkjente og veletablerte transportselskaper for frakt av varer, fortrinnsvis Schenker og TNT. Begge har egen miljøpolicy.

 

Schenker om miljø: https://www.dbschenker.com/global/about/sustainability

TNT om miljø: https://www.tnt.com/express/no_no/site/company/corporate-responsibility.html

 

Produktene KEBOMED AS fører pakkes i miljøvennlig emballasje, hovedsakelig papp og resirkulerbar plast og store produkter fraktes på Europaller som gjenbrukes. KEBOMED AS er medlem av returordningen Grønt Punkt Norge og Norsirk for retur og gjenvinning av slik emballasje.

 

Drift og forbruk

KEBOMED AS gjenvinner det som er mulig av kontoravfall og emballasje. Kartong og isoleringsmateriell (plastputer, isoporkuler, etc) som kommer inn på varelageret vårt gjenbruker vi når sender varer ut til kunder. I vår drift håndterer vi sjelden giftige materialer.

 

Kassasjon og gjenvinning

Medisinteknisk utstyr som kasseres av KEBOMED AS leveres på lokal miljøstasjon hvor det kategoriseres og sorteres avhengig av hvilken avfallstype det tilhører og gjenvunnet om mulig. Lyskilder (lyspærer, etc.) og elektronikk leveres som spesialavfall på miljøstasjonen.

 

KEBOMED AS deltar også i prosjekter drevet av sykehus hvor fungerende, brukt medisinteknisk utstyr sendes til sykehus i utviklingsland. Blant annet har KEBOMED AS tidligere donert fungerende materiell brukt til demonstrasjon til slike prosjekter fremfor å kassere dem.